h1

Promise me…

September 7, 2009

Hứa với em anh sẽ chờ em
Bởi vì em sẽ giành tất cả tình yêu của em cho anh
Và em sẽ sớm ở bên anh
Hứa với em anh sẽ chờ em
Em cần biết rằng anh cũng có cảm xúc như em
Và em sẽ sớm về bên anh, em sẽ sớm ở bên anh

You light up another cigarete
and I pour the wine
It’s four o’clock in the morning
and it’s starting to get light
now I’m right where I want to be
losing track of time
but I wish that it was still last night

Anh châm lửa hút điếu thuốc khác
Và em rót rượu
Đồng hồ đã là 4 giờ và trời bắt đầu sáng
Bây giờ em ở đây và không muốn phí hoài thời gian
Nhưng em ước gì trời vẫn đang là tối qua

You look like you’re in another world
but I can read your mind
how can you be so far away
lying by my side
when I go away I’ll miss you
and I will be thinking of you
every night and day just …

Anh nhìn mọi thứ như anh ở một thế giới khác
Nhưng em có thế đọc được suy nghĩ của anh
Nhưng sao anh như quá xa xăm ngay khi đang nằm bên cạnh em
Khi em ra đi em sẽ nhớ anh
Và em sẽ luôn nghĩ về anh
Cả ngày lẫn đêm…

Promise me you’ll wait for me
’cause I’ll be saving all my love for you
and I will be home soon
Promise me you you’ll wait for me
I need to know you feel the same way too
and I’ll be home, I’ll be home soon

Hứa với em anh sẽ chờ em
Bởi vì em sẽ giành tất cả tình yêu của em cho anh
Và em sẽ sớm ở bên anh
Hứa với em anh sẽ chờ em
Em cần biết rằng anh cũng có cảm xúc như em
Và em sẽ sớm về bên anh, em sẽ sớm ở bên anh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: